~/userfiles/Data/ProductCathegory/fixovanie-tieniacich-sieti.jpg
Fixovanie sietí
Sťahovacie pásky a špagáty pre fixovanie tieniacích sietí
~/userfiles/Data/ProductCathegory/tieniaca-siet-medium-shadow.jpg
Tieniaca sieť - ULTRALIGHTTEX
ULTRALIGHTTEX - tienivosť 30 %
~/userfiles/Data/ProductCathegory/tieniaca-siet-medium-shadow.jpg
Tieniaca sieť - LIGHTTEX
LIGHTTEX - tienivosť 80 %
~/userfiles/Data/ProductCathegory/tieniaca-siet-medium-shadow.jpg
Tieniaca sieť - MEDIUMTEX
MEDIUMTEX - tienivosť 90 %
~/userfiles/Data/ProductCathegory/tieniaca-siet-medium-shadow.jpg
Tieniaca sieť - GOLDTEX
GOLDTEX - tienivosť 95 %
~/userfiles/Data/ProductCathegory/tieniaca-siet-medium-shadow.jpg
Tieniaca sieť - SUPERTEX
SUPERTEX - tienivosť 99 %