~/userfiles/Data/ProductCathegory/fixovanie-tieniacich-sieti.jpg
Fixovanie sietí
Sťahovacie pásky a špagáty pre fixovanie tieniacích sietí
~/userfiles/Data/ProductCathegory/tieniaca-siet-medium-shadow.jpg
Tieniaca sieť - LIGHTTEX
Tieniaca sieť LIGHTTEX tienivosťou 80 %
~/userfiles/Data/ProductCathegory/tieniaca-siet-medium-shadow.jpg
Tieniaca sieť - MEDIUMTEX
Tieniaca sieť MEDIUMTEX s tienivosťou 90 %
~/userfiles/Data/ProductCathegory/tieniaca-siet-medium-shadow.jpg
Tieniaca sieť - GOLDTEX
Tieniaca sieť GOLDTEX s tienivosťou 95 %
~/userfiles/Data/ProductCathegory/tieniaca-siet-medium-shadow.jpg
Tieniaca sieť - SUPERTEX
Tieniaca sieť SUPERTEX s tienivosťou 99 %
~/userfiles/Data/ProductCathegory/tieniaca-siet-medium-shadow.jpg
Tieniaca sieť - ULTRA
Tieniaca sieť ULTRA s tienivosťou 30 %