~/userfiles/Data/ProductCathegory/415/zasobnik-vertikalny.jpg
Vertikálne
Polyetylénové povrchové zberné nádrže vhodné pre skladovanie pitnej vody a užitkovej vody.
~/userfiles/Data/ProductCathegory/416/zasobnik-horizontalny.jpg
Horizontálne
Polyetylénové povrchové zberné nádrže vhodné pre skladovanie pitnej vody a užitkovej vody.