~/userfiles/Data/ProductCathegory/280/sepa.jpg
Kalové hadice ploché
Kalové hadice pre čerpanie znečistených vôd z pivníc, nádrži septikov, žúmp
~/userfiles/Data/ProductCathegory/279/spiralovahadica.jpg
Kalové hadice špirálové
Kalové hadice pre čerpanie znečistených vôd z pivníc, nádrži septikov, žúmp
~/userfiles/Data/ProductCathegory/281/trn.jpg
Tŕne pre hadice
Tŕne pre spájanie kalových a záhradných hadíc
~/userfiles/Data/ProductCathegory/627/rozbocka_s_ventily.jpg
Spojky a Ypsilony
Spojky a ypsilony pre kalové, záhradné a jazierkové hadice